Myslisz o wzieciu kredytu

Każda osoba, która nosi się z zamiarem wzięcia pożyczki z banku, powinna dokładnie przestudiować ofertę kredytową dostępną na rynku. Tym, co przede wszystkim wpływa na wysokość naszego kredytu, jest jego oprocentowanie. Do niego dochodzą jeszcze koszty ubezpieczenia kredytu, prowizje banku oraz szereg innych opłat związanych z obsługą kredytu. Choć niektóre banki mogły z nich zrezygnować, by […]

Rozdzial bankowosci

Niewielka liczba innych państw poszła śladami Stanów Zjednoczonych, rozgraniczając bankowość i papiery wartościowe. Odrębność ta stanowi właściwie najbardziej znaczącą różnice pomiędzy prawem bankowym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Na całym świecie bankowość i sektor papierów wartościowych zostały ujęte w trzy podstawowe ramy organizacyjne. Pierwszy system – bankowość uniwersalna – obecny jest w Niemczech, […]

Rola personelu naukowego

System Rezerwy Federalnej jest największym pracodawcą ekonomistów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Personel naukowy Systemu liczy około 1000 osób, z których blisko połowa to ekonomiści. Spośród tych 500 ekonomistów 250 pracuje dla Rady Gubernatorów, 100 dla Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, pozostali zaś w innych bankach Rezerwy Federalnej. Czym zajmują […]

Rezerwy obowiazkowe

Kluczem do zrozumienia przyczyn wpływu wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych na rozwój innowacji finansowych jest uświadomienie sobie ich działania, które w rzeczywistości okazało się zbliżone do działania podatku od depozytów. Fed nie wypłaca odsetek od rezerw obowiązkowych, dlatego koszty utraconych możliwości związane z ich utrzymywaniem są równe stopie procentowej, jaką banki mogłyby uzyskać gdzie indziej, udzielając […]

Rezerw obowiazkowe jako instrument polityki

Poprawka Thomasa do ustawy o rolnictwie z 1933 r. wyposażyła Radę Gubernatorów Rezerwy Federalnej w prawo zmiany rezerw obowiązkowych w nagłych wypadkach, za zgodą prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ustawie Prawo bankowe z 1935 r. upoważnienie to zostało rozszerzone w taki sposób, aby zmiana rezerw przez Fed nie wymagała aprobaty prezydenta. Pierwsze zastosowanie rezerw obowiązkowych w […]

Rentownosc

Aby odzyskać rentowność, towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie podniósł} wysokość pobieranych składek – niekiedy podwajając lub nawet potrajając ich wartość – i odmówiły udzielania ubezpieczeń pewnym kategoriom osób. Rozpoczęły również aktywną kampanię na rzecz ustalenia limitów wypłacanych odszkodowań, szczególnie za błędy w sztuce lekarskiej. W poszukiwaniu zysków towarzystwa ubezpieczeniowe wkroczyły na nowe obszary, oferując ubezpieczenie wypłaty odsetek […]